AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO, AUTOMOBILIŲ MECHANIKO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO, AUTOMOBILIŲ MECHANIKO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 atrinktų dalyvių sąrašas

kursams Graikijos Respublikoje ir dėstymo vizitui Turkijos Respublikoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais, skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir transporto priemonių remontininko modulinių profesinių mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Indrė Adomaitienė Graikijos Respublika
2.        Valdas Džiaugys Graikijos Respublika
3.        Asta Linkutė Graikijos Respublika
4. Tomas Paulius Turkijos Respublika
5. Jurgita Urbė Turkijos Respublika

 

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkė                                                           Asta Gutautaitė