Slaugytojo padėjėjo, virėjo, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Slaugytojo padėjėjo, virėjo, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto

2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai – virėjo, slaugytojo padėjėjo, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo  modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
  • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

Italijoje – 2023. m. vasario 25 d. iki 2023 m. kovo 28 d. -8 dalyviai (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo  modulinių profesinio mokymo programų mokiniai);

Italijoje – 2023. m. vasario 25 d. iki 2023 m. kovo 28 d. – 10 dalyvių (slaugytojo padėjėjo  modulinių profesinio mokymo programų mokiniai);

Vokietijoje –2023. m. kovo 8 d. iki 2023 m. balandžio 5 d. – 4 dalyviai (virėjo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai);

Vengrijoje –2023. m.balandžio 16 d. iki 2023 m. gegužės 16 d. – 4 dalyviai (virėjo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai).

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 26 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. sausio 20 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Giedrai Sadauskienei, 105 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. sausio 27 d. 10 val. profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus posėdžių kabinete II aukšte. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėja                                                 Giedra Sadauskienė