Mokytojų ir /arba administracijos darbuotojų, profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Mokytojų ir /arba administracijos darbuotojų, profesijos mokytojų dėmesiui!

 

 

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 atrinktų dalyvių sąrašas

kursams Čekijos Respublikoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (mokytojų ir/arba administracijos darbuotojų, profesijos mokytojų) sąrašas:

 

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Darius Kazlauskas Čekijos Respublika
2.        Kęstutis Aleksandravičius Čekijos Respublika

 

 

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas                                                        Arūnas Mainonis