Virėjų su spec. poreikiais profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Virėjų su spec. poreikiais profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimo vizitui Prancūzijoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (virėjų su spec. poreikiais profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.         Giedra Sadauskienė Prancūzija
2.         Grytė Bezarienė Prancūzija
3.         Aušrinė Erika Birbilienė Prancūzija
4.         Jūratė Zubavičienė Prancūzija
5.         Diana Rauluševičienė Prancūzija
6.         Greta Šiušienė Prancūzija

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas                                                       Tomas Vilčinskas