Statybos modulinių profesinio mokymo programųprofesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Statybos modulinių profesinio mokymo programųprofesijos mokytojų dėmesiui!

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimo vizitui Ispanijos Karalystėje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (statybos modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Rūtenis Jančius Ispanijos Karalystė
2.        Asta Grikštienė Ispanijos Karalystė
3.        Arnoldas Giedraitis Ispanijos Karalystė
4.        Ina Liniova Ispanijos Karalystė
5.        Petras Kazlauskas Ispanijos Karalystė
6.        Darius Jasinskas Ispanijos Karalystė
7.        Eugenijus Raudonis Ispanijos Karalystė
8.        Tomas Kazlauskas Ispanijos Karalystė

 

Liko rezerve:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Genovaitė Riabčukienė Ispanijos Karalystė
2.        Audronė Visockaitė Ispanijos Karalystė

 

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas                                                       Tomas Vilčinskas