Virėjų modulinio profesinio mokymo programų, kartu su socialinių įgūdžių programa profesijos mokytojų ir administracijos dėmesiui!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. Virėjų modulinio profesinio mokymo programų, kartu su socialinių įgūdžių programa profesijos mokytojų ir administracijos dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 dalyvių atranka

 

 

Projekto dalyviai – virėjų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Prancūzijoje – 2023. m. sausio 30 d. – 2023 m. vasario 6 d. – 6 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 6 dalyviai.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų gruodžio 19 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Giedrai Sadauskienei 105 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. gruodžio 21 d. 13:00 val. Profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėjos (105) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėja                                        Giedra Sadauskienė