MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI! Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 dalyvių atranka

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI! Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 dalyvių atranka

Projekto dalyviai – mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

 

2023 m. balandžio 14 – balandžio 21 d. Tenerifė, Ispanija.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 8 dalyviai.

Mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų gruodžio 12 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą projektų vadybininkui Tomui Vilčinskui

Dalyvių atranka vyks 2022 m. gruodžio 14 d. 14 val. Profesinio mokymo Statybos skyriaus profesijos mokytojų kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – R. Kalantos g. 80, Projektų vadybininko kabinete.

Profesinio mokymo Statybos skyriaus vedėjas                                                              Rūtenis Jančius