STALIAUS, BALDŽIAUS MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. STALIAUS, BALDŽIAUS MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto
Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 dalyvių atranka

Projekto dalyviai – staliaus, baldžiaus modulinių profesinio mokymo programų mokiniai
bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose
tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:
⮚ profesinio mokymo pasiekimų lygį;
⮚ grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas
(kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose
besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo
įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
⮚ gebėjimą dirbti komandoje;
⮚ užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
⮚ motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose
besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių
konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
⮚ asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir
organizuotumą);
⮚ priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.
Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):
Kroatijoje, Obrtna tehnicka skola – 2023 m. balandžio 17 d.- gegužės 12 d. – 3 dalyviai;
Čekijoje, Střední odborná škola Luhačovice – 2023 m. sausio 3 – sausio 28 d. – 3 dalyviai;
Latvijoje, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums – 2022 m. lapkričio 06 d. – gruodžio 3
d. – 3 dalyviai;
Prancūzijoje, Lycée des Métiers d'Art – 2022 m. lapkričio 06 d. – gruodžio 3 d. – 3 dalyviai;
Suomija, Gradia Vocational College – 2023 m. kovo 5 d. – balandžio 1d. – 3 dalyviai.
Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės
programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos))
apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.
Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech)
direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos
atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, švietimo pagalbos specialistas.
Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 15 dalyvių.
Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos
komisijai iki š. m. spalio 13 dienos pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto
dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams
dalyviams) metodininkei Dovilei Rudokaitei, 102 kab. (Medienos apdirbimo skyrius).
Dalyvių atranka vyks 2022 m. spalio 14 d. 11 val. profesinio mokymo medienos
apdirbimo skyriaus posėdžių 101 kabinete (galima prisijungti ir nuotoliniu būdu).
Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

Profesinio mokymo medienos apdirbimo skyriaus vedėjas Vidmantas Norkus