MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekto

„Aktyvaus pilietiškumo skatinimas per savanorišką veiklą“ dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai – pirmo ir antro kurso mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • Motyvaciją dalyvauti projekte;
  • Pasirengimą skleisti įgytą patirtį;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • ankstesnę savanorystės patirtį;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą).

 

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Liubartove, Lenkijoje – 2022 m. gegužės 9-13 d. – 4 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno TPMC direktoriaus sudaryta Kauno TPMC projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro projekto koordinatorius, projektų vadovė, užsienio kalbos mokytojas, administracijos atstovas.

Dalyvauti mobilumo vizite bus atrinkti 4 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š.m. balandžio 13 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilume, tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) ir rekomendacijas anglų kalbos mokytojai Jurgitai Urbei, 303 kab. (Transporto skyrius).

Dalyvių atranka vyks 2022 m. balandžio 14 d. 11:30 val. projektų vadovės 208 kabinete (Transporto skyriuje). Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Išsamesnė informacija apie projektą internete http://kautech.lt/projektai/2019-2020-m-m-projektai/projektas-aktyvaus-pilietiskumo-skatinimas-per-savanoriska-veikla/ ir 303 kab., V. Krėvės pr. 114, anglų k. mokytojos J. Urbės kabinete.

 

Projekto koordinatorė Jurgita Urbė