Mokytojų mobilumo vizitas Latvijoje Cesu Profesionala vidusskola

  1. Pradžia
  2. Uncategorized @lt
  3. Mokytojų mobilumo vizitas Latvijoje Cesu Profesionala vidusskola

Mokytojų mobilumo vizitas Latvijoje Cesu Profesionala vidusskola

erasmus_p_eu

Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą ,,Profesinės kompetencijos – sėkmės raktas darbo rinkoje‘‘ 2016-10-16 ­­- 2016-10-20 dienomis Medienos apdirbimo skyriaus profesijos mokytojos Birutė Kasiliūnienė ir Rasutė Džiugienė su mokiniais dalyvavo Personalo dėstymo / mokymo vizite užsienyje, Latvijoje Cesu Profesionala vidusskola.

image_001

image_002

Vizito tikslas – įgyti rąstinių namų statybos ir jų restauravimo praktinių įgūdžių, siekiant parengti specializuotą pasirenkamąjį modulį ,,Medinių gaminių restauravimas“ staliaus specialybės mokiniams, taip pat pasidalinti savo žiniomis apie medienos apdirbimą rankiniais, elektriniais įrankiais ar mechanizuotu būdu; apie gaminių iš medienos masyvo gamybą.

Vizito metu buvome supažindinti su Latvijos Respublikos švietimo sistema, pristatėme Lietuvos švietimo sistemą ir jas palyginome.

Cesis profesinės mokyklos mokiniams vedėme praktinius užsiėmimus apie medinių pastatų statybą ir montavimą, kuriuose dalyvavo ir mūsų mokiniai, domėjomės rąstinių namų statybos ir restauravimo ypatumais.

image_003

image_004

Pirmą vizito dieną mokyklos direktorė parodė mokyklos erdves, mokymo dirbtuves, supažindino su baldžių mokymo programa ir suteikė galimybę pravesti staliaus specialybės mokiniams praktinius užsiėmimus tema „Medinių gaminių restauravimas“, buvo pademonstruotas kėdės restauravimo praktinis mokymas.

Šio mokymo metu Latvijos mokiniai buvo supažindinti su praktinio mokymo eiga. Tai įvadinis instruktažas, kurio darbo tikslas – kokybiškai atlikti kėdės remonto darbus, užduotis – tikslingai naudoti įrankius, medžiagas ir atlikti restauravimo darbus. Išsamiai paaiškinta, kaip atlikti kuojaryšio pakeitimo, pritaikymo kėdei darbus. Latvijos mokiniai greitai perėmė žinias ir susidomėję pradėjo savarankišką darbą.

image_005

image_006

Po to buvo atliekamas kuojaryšio išpjovimas, apdaila ir kuojaryšio įstatymas.

Šio mokymo metu, kol mokiniai savarankiškai atliko užduotį, praturtėjome ir mes, mokytojai: pamokoje dalyvavo profesijos mokytojas iš Latvijos,  todėl pasidalijome darbų technologijos proceso metodika, aptarėme technologijos naujoves ir kaip galima jas taikyti remonto – restauravimo darbuose, taip pat pasidalijome savo žiniomis apie medienos apdirbimą rankiniais, elektriniais įrankiais ir mechanizuotu būdu; apie gaminių iš medienos masyvo gamybą. Latvijos mokiniai kėdės restauravimo užduotį atliko ir buvo įvertinti l.gerai. Profesinio mokymo procesas Latvijos mokykloje yra panašus į mūsų, keliami tie patys tikslai ir uždaviniai, tik, manome, daug daugiau dėmesio skiriama kūrybiškumui, darbo eskizų sudarymui, moksleiviai gamybinio mokymo metu niekur neskuba, kvalifikacines užduotis patys suplanuoja ir gali atlikti net per visus mokslo metus etapais.

Kitą dieną buvome nuvykę į restauravimo dirbtuvėles, kurias yra įkūręs Cesio profesijos mokyklą baigęs mokinys. Jis restauruoja senoviškus antikvarinius gaminius iš Europos šalių, taip pat gauna užsakymus iš JAV gyvenančių piliečių. Šioje dirbtuvėlėje mus pamokė, kaip reikia atpažinti daiktų vertę, supažindino su medinių gaminių restauravimo medžiagomis. Restauruojant kiekvienas darbo žingsnis turi būti pavaizduotas, užrašytas restauruojamo gaminio darbo pase ir t.t..

Turėjome galimybę  rėmelio restauraciją išbandyti mažame plotelyje, kadangi rėmelis autentiškas ir meistras pabijojo, kad nesugadintume, nes neturime patirties.

image_007

image_008

image_009Atidžiai apžiūrėjome gaminį ir aptikome didesnių bei mažesnių pažeidimų, atsiradusių dėl medienos senėjimo. Didžiausią žalą medienai daro vabzdžiai. Panaudojus tam skirtas medžiagas buvo užtaisomos kiaurymės , kaip matome paveikslėlyje. Lietuvoje mokymo procese tokių restauravimo darbų neatliekama, daugiau atliekame baldų remonto darbus, susidėvėjusias detales keičiame naujomis ir t.t..

image_010

Kad geriau suprastume Latvijos darbo rinkos ypatumus, buvo organizuota kelionė į įmonę, kur yra gaminami skydiniai namai. Šie statiniai yra gaminami ir sumontuojami įmonėje, po to išardomi ir vežami į paskirties vietą, daugiausia yra gaminama Skandinavijos šalims – Norvegijai, Suomijai. Įmonės vadovai skundėsi, kad trūksta specialistų, todėl jie glaudžiai bendradarbiauja su Cesio profesine mokykla. Šios mokyklos mokiniai atlieka praktinį mokymą šioje įmonėje.

Organizuoto susitikimo metu darbdaviai džiaugėsi, kad atvyko pasidalinti patirtimi mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos.

image_011

image_012

image_013

image_014

image_015

Laisvą nuo užsiėmimų laiką stengėmės išnaudoti miestelio kultūriniam pažinimui. Lankėmės Cesio pilyje, Cesio Šv. Jono bažnyčioje, Cesio istorijos ir meno muziejuje. Dalyvavome bendrakultūrinėje veikloje, domėjomės latvių kalba.

image_016

image_018

Aplankėme Raunos pilies griuvėsius ir Raunos bažnyčią.

image_019

Vyko ekskursija į netoliese esantį dvarą – Ungurmuiža.

image_020 image_021

Aplankėme privatų zoologijos sodą, kur yra auginamos lamos ir kupranugariai. Sodo įkūrėjas pagal specialybę yra automechanikas, jis labai myli gyvūnus ir derina darbą, kaip pats sako, su savo hobi.

image_022

image_023

Bendravimas su Latvijos piliečiais taip pat padėjo gerinti anglų kalbos įgūdžius, suvokti kultūrų ir net nacionalinės virtuvės skirtumus. Stažuotė buvo labai naudinga tiek dalykine, tiek pažintine prasme. Įspūdžiai iš Latvijos Cesio puikūs. Stažuotės  metu ne tik pagilinome dalykines profesines žinias, bet ir turėjome galimybę taip pat pagilinti anglų kalbos ir IT žinias. Vakarais plėtėmė savo kultūrinį pažinimą, susipažindami su žymiausiais Cesio kultūros objektais. Naudinga stažuotė buvo įvertinta sertifikatais ir Europass mobilumo pažymėjimais.

Grįžę iš stažuotės, parengėme pasirenkamąjį 40 val. mokymo modulį ,,Medinių gaminių restauravimas“ staliaus ir baldžiaus specialybės mokiniams. Modulio tikslas: supažindinti su darbų saugos reikalavimais, dirbant restauravimo darbus, žinoti medžiagas, naudojamas restauruojant, išmanyti įrankių pritaikymą restauravimo darbuose, mokėti restauruoti medinius gaminius. Modulį sudaro 30% teorijos ir 70% praktinio mokymo. Parengėme ne tik mokymo planą, bet ir mokymo medžiagą apie restauravimo darbų technologiją, restauravimo darbų medžiagas, įrankius, kurią siūlysime nuo kitų mokslo metų kaip Pasirenkamojo dalyko programą staliaus ir baldžiaus mokiniams.

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Profesijos mokytojos Rasutė Džiugienė, Birutė Kasiliūnienė